4 důvody pro CBD

4 důvody pro CBD

Možná jste již slyšeli, že CBD je čistě přírodní látka, kterou je možno využít při celé řadě wellness a terapeutických aktivit. Proč se pro tuto látku rozhodnout?  

Přírodní lék proti bolesti 

CBD je možno používat jako látku, která vám uleví od bolesti. Zatímco hojně využívané opiáty, se kterými se setkáte zejména v USA, jsou velmi návykové a pro tělo škodlivé, psychoaktivní THC je podle nejnovějších studií mnohem silnější látkou, která má velký terapeutický potenciál. Účinnost byla dokonce připodobněná k morfinu. Tato přírodní látka ale nemá, na rozdíl od morfinu, nežádoucí vedlejší účinky. CBD olej nebo CBD kapsle tak mohou být přírodní alternativou úlevy od bolesti.  

Může pomoci v boji s rakovinou 

CBD je možné využít při inhibici tvorby nádorů. Tento fakt byl prokázán například v předklinických studiích zveřejněných odbornou veřejností v roce 2015. V této studii byly kromě cannabidiolu testovány i další, ne psychoaktivní látky kanabinoidního typu. Provedené studie prokázaly, že CBD dokáže zabránit růstu karcinomu tlustého střevy, plic, prostat, nebo také prsu. Tato univerzální přírodní sloučenina tak má, jak se zdá, ještě vyšší potenciál, než jaký jí byl dříve připisován.  

CBD v neurologii 

Studie, které zkoumají vliv CBD na lidské zdraví, zmiňují i další přínosy této látky. Například neuroprotektivní účinky této přírodní látky dokáží pomáhat zabránit neuropatickým chorobám v tom, aby ovlivnily mozkové buňky na molekulární úrovni. Stále více se tak užívání CBD stává součástí léčby Parkinsonovy choroby, Alzheimerovy choroby, nebo například roztroušené sklerózy.  

Protizánětlivá látka 

CBD je možné využít také při léčbách otoků nebo zarudnutí. Tato přírodní látka totiž pomáhá naší imunitě i nervové soustavě v tom, aby správně koordinovala produkci zánětlivé reakce, kterou náš organismus potřebuje při prodělané infekci nebo při poranění tkání.  

Samozřejmě výčet přínosů CBD pro náš organismus tímto nekončí. Výborné výsledky jsou také například u léčby epilepsie, ale i dalších zdravotních omezení.