Konopí a jeho druhy

Konopí a jeho druhy 

Konopí je v naší společnosti spíše ještě tabu. Někteří ho považují za tvrdou drogu, ale i přesto se jedná o jednu z nejrozšířenějších rostlin a nejoblíbenějších plodin na celém světě, a to již od úsvitu starověkých civilizací.  

První stopy po konopí přicházejí již z neolitu, tedy z doby více než 3000 let před naším letopočtem. Za tuhle významnou dobu vzniklo mnoho druhů konopí a stovky nových odrůd. Jak konopí dělíme?  

Druhy konopí 

Konopí dělíme na tři genofondové skupiny: indické, seté a divoké. Genofondy se rozlišují dle struktury, vnějšího vzhledu a složení fytosubstancí. V těchto odrůdách se mísí genotypy sativa a indica v různém poměru.  

Dalším pojmem, který bychom k odlišení konopí měli znát, je konopí na vlákno a průmyslové konopí. Definice průmyslové konopí stojí v zákoně 4 o boji proto drogové závislosti. 

V lékařském odvětví se užívá pojmu léčebná marihuana 

Indické konopí 

Indické konopí má kořeny na Blízkém východě a v Afghánistánu. Jeho odrůdy jsou podstatně nižší než odrůdy setého konopí. Jsou také rozložitější, bujnější a odolnější vůči nízkým teplotám. Ve většině případů mají také bujnější květenství. 

Co se týká kanabionoidů, jsou na tom stejně jako odrůdy sativy. Obvykle však mají nejvyšší koncentraci THC.  

Divoké konopí 

Divoké konopí patří mezi nejnižší zástupce druhu a má mnohem menší květenství. Přítomnost květenství je však jeho charakteristickým znakem.  

Tento druh je mnohem odolnější než ty ostatní, to má však vliv na nízký obsah THC.  

Seté konopí – sativa 

Sativa má ráda teplo, roste velmi rychle a může dosahovat výšky až 5 metrů. Má výrazně více listů a větší květenství. Jedná se o velice rozmanitý kmen. V závislosti na genetice se určuje poměr THC a CBD. Většinou se však jedná o nízký až střední obsah THC a nízký až vysoký obsah CBD. 

Průmyslové konopí (vlákno) 

Průmyslové odrůdy jsou takové, které lze v rámci Evropské unie a dalších zemí legálně pěstovat, jsou ovšem regulovány zákonem. V EU nesmí obsah THC v konopí přesáhnout 0,2 %, v Česku je hranice posunuta na 1 %. Pro tento účel pěstitelé vysévají speciální odrůdy.   

Z průmyslového konopí se vyrábějí CBD oleje, konopné potraviny, ale také další produkty jako provazy, tkaniny, bioplasty či beton.  

Léčebné konopí 

Léčebné účinky konopí vyplývají z vědeckých studií, které ukazují, že marihuana může pomoci při různých zdravotních potížích. Mezinárodní lékařská a vědecká komunita přijala pojem léčebné konopí pro označení léčebných vlastností některých jeho složek.  

Léčebné konopí je k dostání v lékárnách pro pacienty s předpisem.