Bojíte se infekčních onemocnění? Lze jim předcházet

Bojíte se infekčních onemocnění? Lze jim předcházet

Žádný člověk nechce dlouho ležet v posteli, natož v nemocnici s nějakou infekční chorobou. A tak se snaží jíst zdravěji, sportovat, také dělat to, co zpevňuje zdraví. Obrovským strašákem ve skříni mnoha lidí jsou právě zmíněné infekční choroby, které lidstvo pamatuje od nepaměti. Dokonce existují i mnohé písemné památky, které dokumentují průběhy infekčních chorob v dávných letech. Už dříve se s infekčními chorobami bojovalo a mnozí se jim snažili předcházet, dnes jim lze předcházet jinak a daleko efektivněji.  

Pokud se chcete infekčním chorobám vyvarovat, pokud nestojíte o pobyt v nemocnici, zajímejte se o prevenci. Ta se dělí na dvě skupiny, a sice na specifická preventivní opatření a na nespecifická preventivní opatření.  

Co jsou to nespecifická preventivní opatření? 

Nejdříve co se týče nespecifických preventivních opatření. K nim patří například všeobecná hygienická opatření nebo zdravotní výchova. Konkrétně můžeme zmínit třeba zajištění zdravotně nezávadné vody, zajištění hygienického standardu nebo třeba vytvoření podmínek adekvátních pro správnou výživu a stravování.  

Do nespecifických preventivních opatření, jež nás mohou ochránit před infekčními chorobami, patří i prevence sexuálně přenosných nákaz nebo zdravý životní styl.  

Co jsou to specifická preventivní opatření? 

Dále existují specifická preventivní opatření, k nimž se řadí třeba očkování. Očkování jako takové je jeden z nejvíce účinných způsobů, jak předcházet vzniku infekčních onemocnění. Pokud se necháte naočkovat, zvýší se vaše odolnost vůči konkrétním nemocem či bakteriím. Zejména děti se musí pravidelně očkovat, významně se tak sníží či případně eliminuje riziko vzniku infekčních onemocnění. Hlavně děti raného věku často napadají nebezpečné nemoci, jako jsou spalničky nebo zarděnky či příušnice, proti nim lze bojovat zmiňovaným očkováním.  

Dalším specifickým preventivním opatřením je také opatření proti zavlečení přenosných nákaz (čili třeba vstupní lékařské prohlídky).